logo

Thursday 23rd of March 2023

Kontakt i członkostwo

Kalendarz imprez

Galeria

 

Jak zapisać się do PTTK w Busku- Zdroju?

 1. W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z "Kartą praw i obowiązków członka PTTK".

 2. Przyjść do lokalu Oddziału PTTK - dyżury w czwartki w willi „Polonia”, Mickiewicza 7 w Busku-Zdroju od godz. 18.00.

Przy sobie powinieneś mieć:

- dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość,

- dwa zdjęcia formatu 30x40 mm

- gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.

Wysokość wpisowego w 2015 roku tutaj:

http://www.busko.pttk.pl/index.php/62-aktualnoci/aktualnosci/295-skladki-czlonkowskie-i-ubezpieczenie-czlonkow-pttk-w-2015-roku

Pobierz deklarację członkowską TUTAJ

Szczegółowe informacje pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wysokość wpisowego i składki członkowskiej?

Wysokość składki członkowskiej w 2015 rok http://www.busko.pttk.pl/index.php/62-aktualnoci/aktualnosci/295-skladki-czlonkowskie-i-ubezpieczenie-czlonkow-pttk-w-2015-roku

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,

 • żołnierze niezawodowi,

 • emeryci, renciści i inwalidzi,

 • bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK .

Obecnie wpisowe wynosi:

 • 15 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,

 • 8 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),

 • 6 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;

 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;

 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;

 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.


Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;

 2. uczestniczyć w działalności PTTK;

 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;

 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku

 


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.